Obchodní podmínky Inzercepneu s.r.o.

 1. Inzercepneu je inzertní server provozovaný firmou – Inzercepneu s.r.o. se sídlem Terezy Novákové 2732, Pardubice 53002, IČ: 28786483 (dále jen Provozovatel).
 2. Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a především použitých a nových penumatik, disky kol, celá kola, nejen pro silniční motorová vozidla soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále jen Uživatelů). Na serveru Inzercepneu je zakázána inzerce firem, např. se nesmí inzerovat reklama na konkrétní subjekt (firma jako celek - např. realitní kancelář), ale pouze konkrétní zboží – například použité disky kol. Nesmí se zde inzerovat webové stránky.
 3. Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na zveřejnění inzerátu. Závadné inzeráty (viz. omezení popsaná výše) budou smazány bez nároku na vrácení poplatku.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít dle svého uvážení smlouvu o poskytnutí inzerce, jež nepropaguje konkrétní výrobek, ale též konkrétní subjekt či webovou stránku. Takovou smlouvu není možno uzavřít dálkovým přístupem s platbou pomocí SMS, ale pouze zvláštní smlouvou. Takový postup není považován za porušení čl. 2 Obchodních podmínek.
 5. Poplatek za zveřejnění inzerátu na stránkách Inzecepneu činí 30 Kč formou SMS, která se zašle na určené telefonní číslo. Jinak inzerát nebude zveřejněn. Uvedená částka je poplatkem za zveřejnění na dobu 99 dní.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, pravidly Inzercepneu nebo dobrými mravy.
 7. Provozovatel má právo přesunout inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo inzerát smazat pokud budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba, než která je jeho textu uvedena. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Inzercepneu.
 8. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného inzerátu. Uživatel souhlasí se zveřejněním všech údajů poskytnutých při registraci či vkládání inzerátů třetí straně. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejnit poskytnuté údaje pro potřeby dalších inzertních serverů, čímž se snaží zvýšit účinnost inzerce.
 9. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí a zboží.
 10. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, získaných nelegálním proniknutím do systému stránek, či zneužití třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 11. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Inzrcepneu ani za způsob jakým služby Inzercepneu využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 12. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Inzercepneu. Provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Inzercepneu nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 13. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Inzrcepneu věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Inzercepneu mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 14. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat. V takovém případě si provozovatel vyhrazuje právo na změny "Pravidel systému", které nabývají účinnosti s okamžitou platností.
 15. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost služby Inzercepneu (nedostupnost serveru, výpadek internetového spojení,...).
 16. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách či nabídkách.
 17. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách či nabídkách.

Roneka - Pneu Servis Pardubice

Inzerce pneuProdáváte nebo kupujete ojeté disky, zimní pneu, letní pneu, nebo celá kola ? Nabídněte levně Vaše ojeté pneu ještě dnes, je to snadné a zvládne to opravdu každý.

Pneu bazar Inzerce pneu nabízí podrobný přehled o prodeji použitých pneumatik a disků od firem a soukromých osob z celé České republiky. Cílem online bazaru inzerce pneu je zpřehlednit nabídku a poptávku ojetých pneu v ČR.


Financial Advice